Kandydaci do Sejmiku Województwa Śląskiego

Okręg nr 1

miasto Bielsko-Biała; powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki

1.Mirosław SZEMLA

Menadżer, Ekonomista. Wieloletni samorządowiec Radny Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji, I Wicewojewoda Śląski, Wicestarosta Bielski.

Mirosław SZEMLA

1.Mirosław SZEMLA

Menadżer, Ekonomista. Wieloletni samorządowiec Radny Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji, I Wicewojewoda Śląski, Wicestarosta Bielski.

mgr techniki, absolwent studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania kadrami a także specjalistycznego programu szkoleniowego MSWiA i Banku Światowego dotyczącego zarządzania w administracji publicznej, absolwent studiów Executive Master of Business Administration. Ukończył kurs głównych księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, posiada dyplom ukończenia egzaminu na Członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa wydany przez Ministra Skarbu Państwa. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony środowiska. Jako Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadził projekty w zakresie ochrony atmosfery i inwestycje w gospodarce wodnej. Obecnie zarządza największym przedsiębiorstwem wodociągowym w Europie jako Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji GPW SA w Katowicach - koordynuje i nadzoruje prace pionu produkcji, sieci i dystrybucji. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Katowicach.

2.Danuta KOŻUSZNIK

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Danuta KOŻUSZNIK

2.Danuta KOŻUSZNIK

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Aktywna działaczka społeczna. Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółeki Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej. Członek OSP, KGW, Macierzy Ziemi Cieszyńskieji Stowarzyszenia "Wszechnica". Nauczyciel Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie. Specjalizuje się w technikach informacji i komunikacji. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Akademii Rolniczej w Krakowie.

3.Robert KARPETA

Dyrektor Wydziału w Urzędzie Marszałkowskim.

Robert KARPETA

3.Robert KARPETA

Dyrektor Wydziału w Urzędzie Marszałkowskim.

Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich, gdzie zajmuje się przyznawaniem dotacji unijnych i realizacją programów rozwoju terenów wiejskich oraz Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej. Radny Rady Powiatu Żywieckiego 2010-2014. Żonaty, dwoje dzieci. Reprezentuje Powiat Żywiecki.

4.Stefan HACZEK

Działacz samorządowy i społeczny.

Stefan HACZEK

4.Stefan HACZEK

Działacz samorządowy i społeczny.

Przedstawiciel Powiatu Bielskiego w Śląskiej Izbie Rolniczej. Prowadzi Ekologiczne gospodarstwo rolnicze specjalizuje się w hodowli bydła ras mięsnych. Organizuje szkolenia z zakresu rolnictwa ekologicznego. Współpracuje z najlepszymi gospodarstwami pokazowymi w Polsce i w Europie.

5.Przemysław MAJOR

Kierownik referatu Urzędu Gminy w Chybiu.

Przemysław MAJOR

5.Przemysław MAJOR

Kierownik referatu Urzędu Gminy w Chybiu.

Samorządowiec -w latach 2002-2014 radny Rady Miejskiej w Bieruniu, w latach 2010-2014 jej przewodniczący). Doradca i konsultant do spraw samorządowych. Działacz społeczny. Absolwent Szkoły Liderów i Programu LIDERZY Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stypendysta Departamentu Stanu USA w Programie "International VisitorLeadershipProgram".

6.Alicja OGIEGŁO

Nauczyciel SP2 Czechowice-Dziedzice.

Alicja OGIEGŁO

6.Alicja OGIEGŁO

Nauczyciel SP2 Czechowice-Dziedzice.

Radna Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Radna Rady Powiatu Bielskiego.Działaczka społeczna i inicjatorka wielu przedsiewzięć prospołecznych gminy Czechowice-Dziedzice.

7.Augustyna DOMASZEWICZ

Działa w Prezydium Zarzadu PSL w Żywcu.

Augustyna DOMASZEWICZ

7.Augustyna DOMASZEWICZ

Działa w Prezydium Zarzadu PSL w Żywcu.

Prezes żywieckiego chóru „Akord” działającego przy żywieckim Miejskim Centrum Kultury. Działaczka społeczna nominowana do nagrody „Kobieta na medal” Żywiecczyzny.

9.Małgorzata KLAJMON

Działaczka społeczna, Wieloletnia Kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

Małgorzata KLAJMON

9.Małgorzata KLAJMON

Działaczka społeczna, Wieloletnia Kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

Organizowała pracę Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. Wczulona na potrzeby osób starszych , chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Organizowała pomoc społeczna w gminach powiatu bielskiego. Ostatnio w ramach programu RODZINA 500+.

9.Andrzej GRZYB

Ekonomista, Bankowiec

Andrzej GRZYB

9.Andrzej GRZYB

Ekonomista, Bankowiec

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej. Doświadczony Dyrektor zarzadzajacyrzadowychi samorządowych jednostek organizacyjnych i doradczych. Doradca finansowy małej i średniej przedsiębiorczości. Reprezentuje Miasto Bielsko-Biała.