Kandydaci do rady powiatu bielskiego

Okręg nr 4

Kozy, Porąbka

1.Edward KUĆKA

lat 68, wykształcenie wyższe administracyjne, dwie kadencje był Wójtem Gminy Kozy.

Edward KUĆKA

1.Edward KUĆKA

lat 68, wykształcenie wyższe administracyjne, dwie kadencje był Wójtem Gminy Kozy.

Nie lubi polityki i polityków. Po 1989 roku uczciwość dotyczyła nie tylko obietnic wyborczych, ale również dbałości o finanse publiczne. Dziś obietnic wyborczych nie policzysz, podobnie jak i długów naszych gminnych samorządów. Chce przypomnieć, że kiedyś środków unijnych nie było. Skromny budżet gminny nie wystarczał na szkoły i remonty dróg. Dziś pieniądze płyną szerokim strumieniem, a kominy nadal zatruwają powietrze, ścieki zanieczyszczają rzeki, a drogi wołają o remont. Słyszymy, że jednego dnia kraj jest w runie, a już drugiego kwitnie. Demokracja nie zabrania populizmu i demagogii, ale nie zabrania również sprzeciwieniu się takim praktykom przy urnie wyborczej.

2.Paweł HANDZLIK

lat 48, wykształcenie średnie, kierownik działu sprzedaży.

Paweł HANDZLIK

2.Paweł HANDZLIK

lat 48, wykształcenie średnie, kierownik działu sprzedaży.

Starostwo powiatowe realizuje wiele ważnych dla naszej społeczności zadań, wśród nich jest sport i turystyka. Żyjemy w pięknym regionie, którego góry, lasy i woda aż się proszą by korzystać z ich uroku. Coraz popularniejsza w regionie staje się turystyka rowerowa oraz sporty wodne. Chciałby stworzyć spójne programy rozwoju infrastruktury dla uprawiania tych sportów, które wezmą pod uwagę bezpieczeństwo ludzi, uzgodnienia prawne oraz rozwój miejscowej bazy turystycznej. W konsekwencji Samorząd powiatowy powinien wspierać prawnie i logistycznie lokalne inicjatywy łącząc interesy miejscowych inwestorów, samorządów gminnych oraz mieszkańców i turystów. Sport i turystyka nierozerwalnie łączy się z infrastrukturą, biznesem, miejscami pracy, a także z późniejszymi dochodami naszych mieszkańców oraz lokalnych samorządów.

3.Zygmunt BAKALARSKI

lat 40, inżynier konstruktor.

Zygmunt BAKALARSKI

3.Zygmunt BAKALARSKI

lat 40, inżynier konstruktor.

Stawia na szeroko rozumiane bezpieczeństwo ze sprawnym systemem zarządzania kryzysowego. By taki system działał sprawnie w tak położonych gminach jak nasza musimy rozbudować i poprawić infrastrukturę drogową. Jej niedostatki w niektórych miejscach odczuwamy na co dzień, ale w czasie możliwych klęsk żywiołowych odczujemy je boleśnie. Od lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi w Gminie Porąbka. Takie mamy czasy, że wszystkie potrzebują wsparcia lokalnych samorządów, ale czasem wystarczy zwykła życzliwość rządzących. Samorząd może realizować swoje statutowe cele poprzez te organizacje. Propagowanie, wspieranie, a nawet nauka przedsiębiorczości ludzi młodych z czasem przyniesie pozytywne efekty dla całej społeczności. Każdy z nas posiada jakąś wartościową umiejętność, którą może się podzielić z innymi. Wystarczy by zechciał się dzielić, a niektórzy po prostu nie przeszkadzali.

4.Ewa JURZAK

lat 47, właścicielka kwiaciarni.

Ewa JURZAK

4.Ewa JURZAK

lat 47, właścicielka kwiaciarni.

Zawodowo interesuje się florystyką, lubi dobrą literaturę oraz film. Jest kobietą nowoczesną, pełną energii, poszukującą innowacyjnych rozwiązań. W swoim środowisku uznawana jest za osobę konkretną, uczciwą oraz otwartą na potrzeby innych. W działalności społecznej ważną cechą jest odporność na naciski polityczne oraz niezależność, którą po części daje stabilność ekonomiczna i pogoda ducha, ona te cechy posiada. Zawsze znajdzie takie rozwiązanie problemu, by nie krzywdzić ludzi słabszych. Nie boi się nowatorskich rozwiązań. Rozumie, że innowacyjność jest naszą historyczną koniecznością by szybciej skracać dystans do naszych zachodnich sąsiadów. Lubi ludzi i kwiaty.

5.Barbara KOTLARCZYK

lat 60, technolog Stacji Uzdatniania Wody.

Barbara KOTLARCZYK

5.Barbara KOTLARCZYK

lat 60, technolog Stacji Uzdatniania Wody.

Słucha muzyki poważnej i lubi dobrą książkę. Interesuje się polityką i ekologią. Jako technolog SUW ma pełną świadomość wpływu działalności człowieka na zanieczyszczenia wody i powietrza. Po latach ekologicznej propagandy w większości czujemy się już przekonani o konieczności dbania o jakość środowiska naturalnego. Chce w końcu przejść od słów do czynów. Nie możemy czekać, aż węgiel osiągnie cenę tak wysoką, że z powodów ekonomicznych zainstalujemy kotły gazowe. Nie można mieć pretensji do mieszkańców, że nie są podłączeni do kanalizacji gdy jej wcale nie ma. Rozumiemy, że nowoczesne rozwiązania, jak np. energia odnawialna, są jeszcze zbyt drogie. Uważa, że rozwiązaniem tych problemów powinny na serio zająć się samorządy. Jesteśmy przekonani, że uzbrojona w poparcie społeczne nie pozwoli tej sprawy po raz kolejny zamieść pod dywan.

6.Elżbieta MALARZ

lat 47, przedsiębiorca, mgr inż. ogrodnik.

Elżbieta MALARZ

6.Elżbieta MALARZ

lat 47, przedsiębiorca, mgr inż. ogrodnik.

Lubi podróże, dobrą muzykę i ciekawy film. Interesuje się florystyką. Jest osobą odpowiedzialną. Chce wspierać tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa ludzi uczciwych i oddanych swojej Małej Ojczyźnie. Naszą przyszłością jest młodzież. Dajemy jej dobre wykształcenie, szeroki dostęp do informacji i nowinek technicznych. Trochę zapominamy o dobrym wychowaniu i prospołecznych wartościach. Władze samorządowe powinny dać młodzieży szansę realizacji ich marzeń i idei by nabierali doświadczenia życiowego. Tylko tak w przyszłości poprawimy jakość życia publicznego w gminie, powiecie, a nawet w kraju. Samorząd to nie tylko sposób na wydawanie publicznych pieniędzy. To odpowiedzialność za kształtowanie postaw ludzi młodych oraz za pogodną jesień seniorów. To ciągłe usuwanie barier społecznych, czy to komunikacyjnych czy też w dostępie do służby zdrowia, a czasem po prostu do godnego życia mieszkańca naszej społeczności.

7.Stanisław WOJTYŁA

lat 67, elektromonter maszyn i urządzeń, emeryt.

Stanisław WOJTYŁA

7.Stanisław WOJTYŁA

lat 67, elektromonter maszyn i urządzeń, emeryt.

Członek Rady Sołeckiej oraz OSP w Czańcu. Były Radny Gminy Porąbka i Powiatu Żywieckiego. Od lat aktywnie uczestniczy w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym Czańca i Gminy Porąbka. Szanuje historię i tradycje swojego regionu, z którymi jego rodzina jest od pokoleń związana. Hołduje zasadzie, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Ludziom starszym rujnuje spokój, którego najbardziej potrzebują, ale ludziom młodym może zrujnować całe życie. Słyszymy, że nasz kraj rozwija się gospodarczo i kulturalnie. W latach koniunktury gospodarczej Gmina oraz Powiat, czyli nasza mała Ojczyzna, może rozwijać się szybciej dla dobra nas wszystkich. Warunkiem jest jednak przedłożenie dobra wspólnego nad osobiste interesy. Spór polityczny jest rzeczą naturalną, ale umiejętność zawierania kompromisu jest już sztuką.