Kandydaci do rady powiatu bielskiego

Okręg nr 3

Bestwina, Wilamowice

1.Grzegorz GAWĘDA

lat 40, Prezes OSP Bestwinka.

Grzegorz GAWĘDA

1.Grzegorz GAWĘDA

lat 40, Prezes OSP Bestwinka.

Radny Rady Powiatu Bielskiego. Były sołtys Bestwinki. Szefuje OSP Bestwinka. W ciągu ostatnich lat przyczynił się do zakupu kilku nowych samochodów strażackich w Gminie Bestwina. Jako Przewodniczący ds. Młodzieży w Zarządzie Powiatowym ZOSP organizuje obozy szkoleniowe dla młodzieży strażackiej. Jego wychowankowie stanowią dzisiaj trzon czynnych strażaków-ratowników. Jest członkiem Rady Społecznej Szpitala Pediatrycznego oraz przy Ośrodku Zdrowia w Bestwinie. Rozumie problemy finansowania jednostek ochrony zdrowia. Jako członek Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu popierał wnioski na modernizację oraz zakupy sprzętu medycznego dla szpitali działających na naszym terenie.

2.Andrzej SADLOK

lat 67, emerytowany nauczyciel.

Andrzej SADLOK

2.Andrzej SADLOK

lat 67, emerytowany nauczyciel.

Radny Gminy Wilamowice. Trener, wieloletni Prezes LKS "Pasjonat" w Dankowicach. Prezes Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS. Działacz społeczny. Znacie jego dokonania, nigdy nie zabiegał o poklask, ale takich ludzi trzeba uszanować bo jest ich niewielu. Uważa, że sport to nie tylko zdrowie, ale również wychowanie, gdyż rywalizacja fair play nie dotyczy tylko sportu. W polityce rywalizacja powinna opierać się na poszanowaniu zasad etycznych oraz szacunku dla przeciwnika. W sporcie oceniają zawodników sędziowie. W tych wyborach sędziami są wyborcy. Od Waszej sprawiedliwej oceny zależy, kto będzie w Samorządzie podejmował decyzje w Waszym imieniu.

3.Cecylia PUZOŃ

lat 62, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach.

Cecylia PUZOŃ

3.Cecylia PUZOŃ

lat 62, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach.

Od kilku lat kieruje zespołem regionalnym "Pisarzowianki". Korespondent kwartalnika "Moja Wieś". Powszechnie znana jest jako strażniczka tradycji i dziedzictwa kulturowego. Społecznik, artystyczna dusza, uważana za wzór do naśladowania. Ławnik Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Kurator Sądowy Sądu Rejonowego. Zna i rozumie trudne problemy, z którymi borykają się pracownicy i pracodawcy. Uważa, że emerytura to tylko kolejny etap życia, który można twórczo wykorzystać. Chce wdrażać programy aktywizacji seniorów, by mogli ciekawiej spędzać wolny czas. W Radzie Powiatu będzie zabiegać o środki na te programy.

4.Krystyna NORYMBERCZYK

lat 55, Prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Janowicach.

Krystyna NORYMBERCZYK

4.Krystyna NORYMBERCZYK

lat 55, Prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Janowicach.

Kocha swoją wieś i jej mieszkańców. Od lat angażuje się w życie społeczne i kulturalne lokalnej społeczności. Jest członkiem miłośników ziem bestwińskiej oraz Rady Sołeckiej w Janowicach. Przywiązana do tradycji i historii. Znana jest z wytwarzania zdrowych wyrobów mięsnych i przetworów warzywno-owocowych. Przetwórstwo rolno-spożywcze na naszym terenie wymaga wsparcia, gdyż jest naturalnym elementem przedsiębiorczości mieszkańców. Potrafimy wytworzyć wysokiej jakości produkty spożywcze, lecz brak nam zorganizowanego systemu przetwórstwa i dystrybucji. Działalność kulturalną prowadzimy z powodzeniem, ale w działalności biznesowej potrzebujemy wsparcia.

5.Anna MYNARSKA

lat 61, technik rolnik.

Anna MYNARSKA

5.Anna MYNARSKA

lat 61, technik rolnik.

Prowadzi własne gospodarstwo rolne w Starej Wsi. Reprezentuje rolników w Radzie Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Bielsku-Białej. Rozumie aktualne problemy rynku produktów rolniczych. Uważa, że rolnicy powinni mieć większy udział w cenie produktów. Dziś większość zysków zabierają pośrednicy. Planowanie przestrzenne powinno być przemyślane. Inwestycje są konieczne, ale proces podejmowania decyzji nie może trwać zbyt długo. Przedłużające się procedury wywołują niepotrzebne konflikty oraz wstrzymują plany inwestycyjne zainteresowanych mieszkańców.

6.Karol SZTAFIŃSKI

lat 51, Dowódca Zastępu OSP Hecznarowice.

Karol SZTAFIŃSKI

6.Karol SZTAFIŃSKI

lat 51, Dowódca Zastępu OSP Hecznarowice.

OSP Hecznarowice działa w Krajowym Systemie Ratowniczym i wyróżnia się na terenie powiatu. Skupia najlepiej wykwalifikowanych strażaków-ratowników, którzy uczestniczą w najtrudniejszych akcjach ratowniczych. Jest jednym z nich. Potrafi pracować w zespole. Chętnie udziela pomocy innym i uczestniczy w organizacji imprez kulturalnych w Hecznarowicach. Kandyduje w wyborach bo chce budować społeczeństwo obywatelskie. Wyznaje proste i zrozumiałe dla wszystkich wartości, jak uczciwość, szczerość i lojalność. Uważa, że w obliczu nadchodzących wyborów powinniśmy zainteresować się lokalnymi sprawami i dokonać wyboru naszych przedstawicieli do samorządu.

7.Marek PĘKALA

lat 64, Sołtys Kaniowa, członek Rady Parafialnej.

Marek PĘKALA

7.Marek PĘKALA

lat 64, Sołtys Kaniowa, członek Rady Parafialnej.

Od wielu lat godnie reprezentuje sołectwo Kaniów. Wspiera klub LKS "Przełom", współzałożyciel klubu Set Kaniów. Jest zwolennikiem rzeczowej współpracy na rzecz poprawy warunków bytowych mieszkańców. Od rządzących oczekuje zrozumienia, uczciwości i przejrzystości procedur. Samorząd jest dla nas, a nie dla "naszych". Realizacja społecznych oczekiwań z publicznych pieniędzy jest obowiązkiem Samorządu, a nie łaską ze strony rządzących. Oczekuje poprawy w zakresie komunikacji autobusowej, stanu dróg oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Uważa, że w związku z dużym zagrożeniem powodziowym mamy prawo oczekiwać uruchomienie programów ochronnych.