Kandydaci do rady powiatu bielskiego

Okręg nr 1

Jasienica, Jaworze

1.Andrzej SOWA

lat 60, specjalista ds. energii odnawialnych.

Andrzej SOWA

1.Andrzej SOWA

lat 60, specjalista ds. energii odnawialnych.

Radny Gminy Jasienica. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Roztropic , organizator wielu imprez integracyjnych i kulturalnych dla mieszkańców Gminy Jasienica z dofinansowaniem ze środków publicznych. Uważa, że wdrażane obecnie programy antysmogowe są zbyt drogie dla mieszkańców, a ich mała skala nie pozwala na realną poprawę stanu powietrza. Samorządy powinny w większym stopniu pomagać ludziom w wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji bez generowania niepotrzebnych kosztów. Dotychczasowe działania Gmin w tej sprawie są chaotyczne i doraźne. Uważa, że czyste środowisko to zdrowe życie.

2.Zdzisław BYLOK

lat 67, Wieloletni Wójt Gminy Jaworze.

Zdzisław BYLOK

2.Zdzisław BYLOK

lat 67, Wieloletni Wójt Gminy Jaworze.

Swoją pracą znacząco zasłużył się lokalnej społeczności. . W działalności społecznej nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jego wiedza i doświadczenie predestynują go do roli lidera. Dziś, jak sam mówi, woli zaangażować się w rozwiązywanie realnych problemów, by ciężką pracą udowodnić swoją wartość. Zna problemy ludzi oraz większość potrzeb Gmin Jaworze i Jasienica. Chce nadal wspierać działania zmierzające do szybkiego uzyskania przez Jaworze statusu uzdrowiska.

3.Mariola GOLIK

lat 52, ekonomistka.

Mariola GOLIK

3.Mariola GOLIK

lat 52, ekonomistka.

Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Zawodowo zajmuje się realizacją zadań w zakresie programów rozwoju terenów wiejskich dofinansowywanych ze środków europejskich. Wiele z nich było realizowanych na terenie Gmin Jasienica i Jaworze. Zna doskonale specyfikę absorpcji funduszy unijnych i jej głos w Radzie Powiatu byłby bardzo wartościowy. Uważa, że bez pozyskiwania środków unijnych nasz region będzie rozwijał się wolniej. Ma opinię pozytywnie nastawionej do ludzi optymistki, pomysłowej i rzetelnej. Chętnie pomaga ludziom.

4.Aniela JAKUBIEC

lat 62, emerytka.

Aniela JAKUBIEC

4.Aniela JAKUBIEC

lat 62, emerytka.

Wieloletni pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy. Dostrzega potrzeby i problemy ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Uważa, że pomoc społeczna powinna zmierzać do trwałej poprawy sytuacji osób potrzebujących. Ważnym obowiązkiem Powiatu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w tym wspieranie osób niepełnosprawnych. Od lat związana jest z Kołem Gospodyń Wiejskich w Grodźcu, gdzie kultywuje tradycje i zwyczaje Śląska Cieszyńskiego. Ma opinię osoby aktywnej, zdyscyplinowanej i konsekwentnie dążącej do wytyczonego celu.

5.Bogdan MAŁEK

lat 61, Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudzicy.

Bogdan MAŁEK

5.Bogdan MAŁEK

lat 61, Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudzicy.

Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Towarzystwie Miłośników Rudzicy oraz w Zespole Regionalnym "Jasieniczanka". Jest uczciwy, pracowity oraz wrażliwy na potrzeby innych i zaangażowany w niesienie im pomocy. Znacie go jako pomysłowego, kreatywnego oraz pełnego dynamizmu mieszkańca Rudzicy. Uważa, że samorządowe wsparcie na rzecz seniorów jest koniecznością. W starzejącym się społeczeństwie trzeba stworzyć szerszą ofertę zagospodarowania wolnego czasu emerytom. Samorząd powinien zapewnić bazę lokalową i pozwolić seniorom realizować swoje pasje.

6.Marian KŁAPTOCZ

lat 52, monter konstrukcji przemysłowych.

Marian KŁAPTOCZ

6.Marian KŁAPTOCZ

lat 52, monter konstrukcji przemysłowych.

Od 38 lat członek OSP w Mazańcowicach. Ojciec sześciorga dzieci. Poza pracą zawodową prowadzi małe gospodarstwo rolne i zna realia polskiej wsi. Jest typowym przedstawicielem mieszkańców naszego regionu, zmagającym się się z problemem utrzymania swojej rodziny. Uważa, że ktoś zawsze powinien przypominać władzom o istnieniu problemów zwykłych ludzi. Przez lata brakowało ich głosu w Sejmie i Samorządzie co powodowało pogłębianie rozwarstwienia społecznego. W demokratycznym państwie przedstawiciele wszystkich grup społecznych powinni mieć swoją reprezentację w tych gremiach.

7.Nina WIENCEK-SOCHA

lat 28, przedsiębiorca.

Nina WIENCEK-SOCHA

7.Nina WIENCEK-SOCHA

lat 28, przedsiębiorca.

W kraju zmiany społeczne i kulturowe zachodzą w tak szybkim tempie, że nas czasem zaskakiwały. Dziś zwracamy uwagę na warunki pracy, mobbing, ekologię, zdrowy tryb życia a nawet prawa zwierząt. Za ustawowymi nakazami nie nadąża zwykła praktyka. Uważa, że jednym z obowiązków samorządu jest pełnienie roli łącznika miedzy ustawodawcą a obywatelem w celu wyjaśniania zawiłości prawnych. Świadomy obywatel z większym zrozumieniem przyjmie konieczność wymiany pieca co., podłączenia się do kanalizacji lub budowa kojca dla psa, zwłaszcza w miejscowości uzdrowiskowej.

8.Adam CZERWIŃSKI

lat 46, mgr farmacji.

Adam CZERWIŃSKI

8.Adam CZERWIŃSKI

lat 46, mgr farmacji.

Aptekarz, pszczelarz z zamiłowania. Posiada szeroką wiedzę z zakresu ochrony zdrowia. Jak wiadomo, Polacy kupują najwięcej reklamowanych leków bez recepty. Ma to z pewnością związek z utrudnionym dostępem do lekarzy specjalistów. Widzi konieczność uruchomienia samorządowych programów promocji zdrowia, które rozszerzyłyby podstawową wiedzę mieszkańców o zdrowym stylu życia, co ograniczyłoby negatywne skutki tzw. lekomanii. Uważa, że samorząd powinien wspierać rozwój długoterminowej i paliatywnej opieki domowej, bo przecież najciężej chorzy woleliby leżeć w domu niż w szpitalu.