Nasze oczekiwania

Polskie Stronnictwo Ludowe istnieje już ponad 100 lat. W swej historii przechodziło różne koleje losu, ale zawsze potrafiło się odrodzić. W środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych wraca sentyment do Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka. Wszyscy potrzebujemy autorytetów, by móc łatwiej odróżniać dobro od zła.
Dziś Polskie Stronnictwo Ludowe w Powiecie Bielskim zmienia się oddając swoją listę wyborczą zwykłym ludziom. W tych wyborach z list PSL kandydują w znaczącej większości osoby bezpartyjne. Na naszych listach nie znajdziecie politykierów, lecz skromnych obywateli, Waszych sąsiadów i znajomych. Łączy ich niezależność od lokalnych władz. Nie pracują w urzędach, nie podlegają służbowo politykom, są wolni od politycznych nacisków. W naszej młodej demokracji naciski są przecież w modzie i wielu odczuło je osobiście. Jeśli jest to dla Was ważne, możecie dać temu wyraz przy urnie wyborczej.

Oczekujemy zmian

Chcemy, by radni powiatowi mogli publicznie komunikować się z wyborcami. Należy dać im szansę nieskrępowanych wypowiedzi na łamach powiatowej gazety "Mój Powiat". Chcemy również zamieszczania odpowiedzi na łamach gazety "Mój Powiat" na interpelacje grupy Radnych. W nowej Radzie Powiatu złożymy wniosek o rozpoczęcie prac w komisjach nad tymi propozycjami.
Oczekujemy szerszego informowania o wydatkach Powiatu, zwłaszcza dotyczących wykonania budżetu i rozliczeń finansowych prowadzonych projektów społecznych.
Oczekujemy współpracy pokrewnych komisji Rady Powiatu z komisjami Gmin naszego Powiatu. Taka współpraca może zaowocować dobrymi programami, które realizowane wspólnie mogą być tańsze i skuteczniejsze, np. programy promocji zdrowia.
Oczekujemy szerszej współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach partnerskich. W sprawach społecznych możemy wspólnie realizować niektóre ustawowe zadania Powiatu.
Oczekujemy współpracy z firmami na zasadach publiczno-prywatnych w ważnych dla obywateli sprawach społecznych, jak np. turystyka czy promocja zdrowia.

Nasze oczekiwania mają na celu zbliżenie wyborców do samorządu powiatowego, by Starostwo przestało być postrzegane jak urząd państwowy. Jesteśmy jednostką samorządową a nie rządową. Powinniśmy być bliżej obywateli i diagnozować rzeczywiste ich potrzeby, a nie realizować przypadkowe programy.