Nasz program wyborczy

Edukacja
Kontrolą realizacji programów nauczania zajmują się urzędy państwowe. Powiat ma wpływ na kształtowanie postaw uczniów. Jesteśmy przeciwni indoktrynacji uczniów. Myślimy o: kształtowaniu postaw prospołecznych, empatii dla słabszych, nauce prowadzenia dyskusji i rozwiązywania sporów, ale też nauce przedsiębiorczości. Szkoła średnia powinna nauczyć sumienności, rzetelności, punktualności, prawdomówności i etyki. Musimy znaleźć środki na wieloletnie programy dla szkół, by realizacja tych celów nie była tylko lekcyjną gadaniną.
W szkolnictwie mamy wielki obowiązek do zrealizowania. Pierwszy etap jest za nami, czyli zapewnienie uczniom Zespołu Szkół Specjalnych godziwej szkoły. Chcielibyśmy, by wokół tej placówki na bazie powiatowych nieruchomości zbudować kompleks dla osób niepełnosprawnych. Dla dzieci, które nie będą potrafiły dać sobie samodzielnie rady w życiu, ukończenie szkoły nie powinno oznaczać końca integracji społecznej. Nadal powinny mieć zapewnioną terapię zajęciową, a nawet dotowaną przez państwo normalną pracę ze składkami ZUS.

Ochrona zdrowia
Utarło się o niej mówić "służba zdrowia". Nikt nie ma na myśli służb mundurowych. Myślimy raczej o posłudze pełnionej przez zakonnice, a pielęgniarki nazywamy siostrami. Co ciekawe, ten zwrot nie obejmuje lekarzy. Żaden z nich nie jest doktorem Judymem, ale od pielęgniarek i ratowników medycznych oczekujemy wielkich poświęceń. Samorząd nie ma wpływu na kształt sejmowych ustaw, ale łącząc siły może domagać się ich zmiany. Uważamy, że ustawodawca stawiając lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym wysokie wymagania powinien wynagradzać ich lepiej niż "służbę". Powiat nie może pełnić roli ratownika finansowego jednostek ochrony zdrowia kosztem swojego budżetu. Powiat ma ustawowe zadania związane z nadzorem nad nimi i promocję zdrowia jako uzupełnienie całego systemu.
Definicja promocji zdrowia – "proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia , oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia , a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia".
Jest to trudne, ale społecznie bardzo ważne zagadnienie. W naszym gronie mamy specjalistów w tej dziedzinie. Chcemy rozpocząć prace nad wdrożeniem programów promocji zdrowia. W pierwszej kolejności dla emerytów. Wykłady wykwalifikowanych pielęgniarek z pewnością ich zainteresują. Najtrudniej będzie uruchomić pierwsze programy, bo trzeba będzie do nich przekonać większość Radnych. Potem będzie już z górki.
Powiat powinien również poważnie zająć się realizacją programu zdrowia psychicznego. Świat tak przyśpieszył, że wielu z nas nie ogarnia już tej rzeczywistości. Depresja staje się udziałem coraz większej ilości ludzi, często piastujących eksponowane stanowiska. Można się z nią uporać, ale jest to zjawisko społecznie nowe, o którym niewiele wiemy. Nerwowość męża lub apatia żony mogą być wynikiem depresji.
Najtrudniejszą sprawą, bo niezależną od woli Rady Powiatu jest podniesienie zarobków w opiece zdrowia. Dalsze inwestycje Powiatu w infrastrukturę szpitali nie rozwiązują tego problemu, chociaż odciążają ich budżet. Ten problem musi być rozwiązany na szczeblu rządowym. My zawsze staniemy po stronie personelu medycznego by przestał być w końcu "służbą zdrowia".

Pomoc społeczna
Tradycyjnie mówimy na nią opieka społeczna. Po raz kolejny nazwa przywodzi złe skojarzenia, które często utrwalają się w naszej mentalności. Nie szanujemy ludzi w miarę zdrowych, którymi trzeba się opiekować. Dlatego powinniśmy przyswoić sobie nazwę "pomoc społeczna". Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Najtrudniejszym do wykonania celem jest integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, gdyż środowisko społeczne, czyli my, musi chcieć tego na równi z osobą wykluczoną. Innym, równie trudnym zadaniem pomocy społecznej, jest walka z przemocą w rodzinie. I w tej sprawie kluczowe znaczenie ma postawa społeczności w obliczu tych przestępstw. Uważamy, że walka o poprawę naszej społecznej świadomości jest również obowiązkiem samorządu. Nasze zrozumienie problemu i umiejętność zachowania się wobec osób wykluczonych lub wobec przemocy domowej będzie najlepszą dla nich pomocą.

Drogi
Problem stanu dróg jest sztandarowym elementem wszystkich kampanii wyborczych i nigdy się nie skończy. Żadna obietnica wyborcza nie zostanie zrealizowana bez odpowiednich pieniędzy, a Powiat od lat na drogi wydaje każdą możliwą złotówkę. Spory możemy toczyć o kolejność remontów, ale od tego pieniędzy nie przybędzie. Uważamy, że należy poddać weryfikacji przypisanie dróg do danego szczebla samorządu. Niezrozumiałym jest, dlaczego np. ulica Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach jest drogą powiatową, jeśli na 90% swej długości nie przypomina nawet ważnej drogi gminnej. Musimy odciążyć Powiat z obowiązku utrzymywania dróg tak naprawdę lokalnych.

Komunikacja
W naszych podgórskich gminach komunikacja autobusowa pełni rolę socjalną. Tak uważamy i jesteśmy wdzięczni wszystkim wójtom i burmistrzom, którzy rozumieją ten problem. Będziemy chcieli rozważyć możliwości dowozu uczniów z gmin ościennych do powiatowych szkół średnich. Wybór szkoły często związany jest z możliwością łatwego dojazdu do niej. Podobnie jest z możliwością dojazdu ludzi do pracy. Musimy dopracować się takiego systemu komunikacji autobusowej, który będzie elastyczny. Aby tak się stało, musimy mieć ciągły kontakt z mieszkańcami korzystającymi z naszego transportu. Najwyższy czas utworzyć wspólną komunikację z miastem Bielsko-Biała.

Sport i turystyka
Gminy wydają coraz więcej środków na ten cel. Byłoby dobrze, gdyby te inwestycje stanowiły element jednolitej całości w całym powiecie, a nawet regionie (np. ścieżki i trasy rowerowe). Wymaga to profesjonalnych opracowań godzących interesy i oczekiwania wszystkich Gmin. W Powiecie Bielskim takie działania są możliwe, gdyż od lat współpraca Gmin z Powiatem układa się dobrze.

Kultura i wypoczynek
Infrastruktura gminna i powiatowa jest naszą wspólną własnością i mamy prawo oczekiwać, że domy kultury, obiekty sportowe i inne instytucje kulturalne nie będą przed nami zamykane. Nie potrzebujemy opłacanego przez samorząd KO-wca, który zorganizuje nam wolny czas. Obywatele mają prawo zrzeszać się w kołach lub stowarzyszeniach dla realizacji swoich zainteresowań. Samorząd powinien mieć do nich zaufanie i udostępniać na przejrzystych zasadach wspólną infrastrukturę.
Młodzież oraz emeryci najchętniej korzystaliby z takich udogodnień. Potrafią zorganizować swój czas wolny według swoich potrzeb i zainteresowań. Tylko tak poczują się gospodarzami we własnym kraju i przestaniemy się w końcu dzielić ma "my i oni". Z czasem staniemy się społeczeństwem obywatelskim w zachodnim, a nie wschodnim stylu.