Polityczne wybory

W wyborach samorządowych do Rady Powiatu, ku naszemu zaskoczeniu, biorą udział tylko cztery Komitety Wyborcze: PiS, RPW, NI oraz PSL. Nie ma listy SLD, ani PO, natomiast Nowa Inicjatywa (NI) zarejestrowała kandydatów we wszystkich okręgach. Politycy z Czechowic-Dziedzic stoją na czele Stowarzyszenia NI i chcą realizować swoje cele w Powiecie Bielskim. W tej sytuacji jako liberałowie zajmują lewą stronę sceny politycznej. Po prawej stronie o szeroki elektorat Prawa i Sprawiedliwości zabiega jednocześnie PiS i wywodząca się z AWS Rodzina-Prawo-Wspólnota (RPW). W poszukiwaniu elektoratu przesuwają się do centrum politycznego, gdzie czują się dość nieswojo. Wolnościowa retoryka kłóci się z ich wodzowskim stylem sprawowania władzy.
Polskie Stronnictwo Ludowe staje się jedyną partią centrową o chrześcijańsko-demokratycznym charakterze. Zarejestrowaliśmy pełne listy wyborcze. Jako jedyni składamy sprawozdanie z czterech lat pracy w Radzie Powiatu. Mamy realny, a nie wirtualny program. Chcemy lepszego i bardziej otwartego na ludzi samorządu. W tegorocznych wyborach liczymy na dużo wyższe poparcie niż 4 lata temu (w ostatnich wyborach uzyskaliśmy - 20,4%). Zabiegamy dodatkowo o głosy wyborców głosujących cztery lata temu na Platformę Obywatelską i SLD. Alternatywą dla nich jest działająca od ponad 12 lat w Czechowicach-Dziedzicach Stowarzyszenie Nowa Inicjatywa. Jednakże szczerze wątpimy czy dla mieszkańców Bestwiny, Wilamowic, Kóz, Porąbki, Wilkowic, Buczkowic, Szczyrku, Jaworza i Jasienicy będzie to atrakcyjna oferta.
W Powiecie Bielskim Polskie Stronnictwo Ludowe przestało być partią chłopską, ale nie przestało być partią ludową. PSL należy do największej w Parlamencie Europejskim frakcji politycznej - Europejskiej Partii Ludowej, skupiającej partie chadeckie. Chcemy pozostać w Unii Europejskiej. Szanujemy prawa i obowiązki wynikające z członkostwa. Uznajemy Konstytucję za najwyższe prawo rozumiane tak, jak ją rozumieli jej twórcy. Ustrój demokratyczny zakłada wielość poglądów, a spór polityczny jest rzeczą naturalną. W takich warunkach konieczne jest posiadanie umiejętności zawierania kompromisu i zdolności negocjacyjnych. Wszelkie przejawy nacjonalizmu, autorytaryzmu, demagogii, rasizmu i ksenofobii są niszczące dla demokracji. Nasi kandydaci są patriotami i jednocześnie europejczykami. Pomyślność kraju i regionu utożsamiają z pomyślnością i bogactwem mieszkańców. Nie jest bogatym kraj, którego mieszkańcy są biedni.