Jak zrównoważyć wpływy metropolii

Sejmik Województwa Śląskiego jest odpowiedzialny za rozwój cywilizacyjny w skali regionu, a więc za politykę regionalną. Wśród wielu ustawowych zadań Sejmiku za najważniejsze dla naszej społeczności uważamy: modernizację terenów wiejskich i ochronę środowiska oraz gospodarkę wodną, w tym ochronę przeciwpowodziową. Wpływ na kształt podejmowanych decyzji mają Kluby Radnych, w których kluczową rolę pełnią przywódcy partii lub organizacji zwycięskich ugrupowań.
Na północy województwa śląskiego leży region częstochowski, a na południu Podbeskidzie i Śląsk Cieszyński. Między nimi znajduje się wielka aglomeracja skupiona w tzw. metropolii (ok. 3 mln mieszkańców). Wszystkie komitety wyborcze, poza Polskim Stronnictwem Ludowym, mają silne ośrodki władzy na terenie metropolii. My zdobywamy mandaty przede wszystkim poza metropolią, gdyż tu mamy największe poparcie. W takim układzie politycznym musimy mieć większą siłę by skuteczniej pozyskiwać pieniądze dla naszego regionu.
Sejmik Wojewódzki decyduje o rozdziale środków europejskich i krajowych na inwestycje rozwojowe i antykryzysowe. Jeśli radnych sejmiku wojewódzkiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie więcej, to nie będziemy musieli prosić metropolii o to, co nam się należy.